Egzaminy z angielskiego - rodzaje, opisy

Poziom
Nazwa egzaminu
Zastosowanie
Znaleziono wszystkich: 91
EgzaminOpisPoziomwww
Advanced (CAE) - Egzamin Cambridge EnglishEgzamin Advanced (CAE) potwierdza, że student posiada kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia skomplikowanych badań, efektywnego komunikowania się na poziomie zawodowym, jak również umiejętność wyróżnienia się.C1www
BEC - Business Higher - Egzamin Cambridge EnglishEgzaminy Business Certificates skonstruowane są tak, aby wyposażyć uczącego się w praktyczne umiejętności i pomóc im odnieść sukces w międzynarodowych środowiskach biznesowych posługujących się językiem angielskim. C1www
BEC - Business Preliminary - Egzamin Cambridge EnglishJest to egzamin na poziomie średnio zaawansowanym. Pomyślne zdanie egzaminu Business Preliminary pokazuje pracodawcom dobrą znajomość języka angielskiego wykorzystywanego w codziennej praktyce w biznesie.B1www
BEC - Business Vantage - Egzamin Cambridge EnglishJest to egzamin na poziomie wyższym średnio zaawansowanym (B2). Jest to gruntowny sprawdzian wszystkich czterech umiejętności językowych (czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i mówienia) w kontekście biznesowym.B2www
BULATS English (Business Language Testing Service)Egzamin BULATS to wielojęzyczny zestaw, w skład którego wchodzi ocena umiejętności językowych w miejscu pracy, szkolenie i narzędzia analizy porównawczej.  www
CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) - kwalifikacje dla początkujących nauczycieliPosiadanie certyfikatu CELTA daje szansę zamieszkania i pracy za granicą oraz kariery w zawodzie nauczyciela. Egzamin CELTA przeznaczony jest dla osób posiadających niewielkie lub żadne doświadczenie w zakresie nauczania. www
Certyfikowane egzaminy ELSA (English Language Skills Assessment)Certyfikaty ELSA wprowadzone zostały przez Education Development International (EDI) - akredytowaną przy Rządzie Brytyjskim wiodącą międzynarodową instytucję edukacyjną i Kapitułę egzaminacyjną. Egzaminy te można zdawać w dowolnych wybranym przez kandydata terminie oraz w wersji on-line.A1,
A2,
B1,
B2,
C1,
C2
www
CPE - Certificate of Proficiency in English - Egzamin Cambridge EnglishEgzamin potwierdza kwalifikacje na bardzo wysokim poziomie zaawansowania. Zdanie egzaminu potwierdza osiągnięcie najwyższego poziomu znajomości języka angielskiego.C2www
Delta (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages)Delta jest jedną z najbardziej znanych i najpopularniejszych kwalifikacji TEFL/TESOL na poziomie zaawansowanym na świecie. Egzamin potwierdza kwalifikacje dla doświadczonych nauczycieli języka angielskiego. www
Diploma in Business English for International Managers - dla międzynarodowych menedżerówDyplom jest idealnym rozszerzeniem kompetencji dla osób, które już zadały egzamin English for Business. Ta kwalifikacja sprawdza praktyczną wiedzę kandydatów z pięciu kluczowych umiejętności językowych i merytorycznych stanowiących niezbędny zestaw kompetencji każdego menedżera chcącego skutecznie realizować swoje codzienne obowiązki i sprostać wielu współczesnym wyzwaniom gospodarczym. www
Edexcel Entry 1 certificate in ESOL InternationalPTE General, level A1
Egzamin potwierdza podstawową znajomość języka, wystarczającą do poruszania się na co dzień i w podróży. Zdający powinien umieć zrozumieć proste i krótkie informacje oraz samemu takie tworzyć, zarówno pisemnie, jak i ustnie.
A1www
Edexcel Entry 2 certificate in ESOL InternationalPTE General, level 1
Egzamin potwierdza podstawową znajomość języka, wystarczającą do poruszania się na co dzień i w podróży. Zdający powinien umieć zrozumieć proste i krótkie informacje oraz samemu takie tworzyć, zarówno pisemnie, jak i ustnie.
A2www
Edexcel Entry 3 certificate in ESOL InternationalPTE General, level 2
Egzamin potwierdza zaawansowaną znajomość języka, która umożliwia porozumiewanie się w szkole, pracy, podróży i innych codziennych kontekstach. Zdający powinien umieć zrozumieć oraz w bezpośredni sposób komunikować informacje, pomysły, uczucia, opinie oraz inne codzienne przekazy.
B1www
Edexcel Level 1 certificate in ESOL InternationalPTE General, level 3
Egzamin potwierdza zaawansowaną znajomość języka, która umożliwia porozumiewanie się w szkole, pracy, podróży i innych codziennych kontekstach. Zdający powinien umieć zrozumieć oraz w bezpośredni sposób komunikować informacje, pomysły, uczucia, opinie oraz inne codzienne przekazy.
B2www
Edexcel Level 2 certificate in ESOL InternationalPTE General, level 4
Egzamin potwierdza zaawansowaną znajomość języka, niezbędną w pracy, życiu codziennym, sytuacjach akademickich oraz w celu aplikacji na uczelnie wyższe na całym świecie. Zdający powinien umieć rozumieć dosłowne oraz przenośne znaczenie różnorodnych tekstów codziennych, akademickich oraz branżowych, a także wypowiadać się w tych kontekstach swobodnie i precyzyjnie.
C1www
Edexcel Level 3 certificate in ESOL InternationalPTE General, level 5
Egzamin potwierdza zaawansowaną znajomość języka, niezbędną w pracy, życiu codziennym, sytuacjach akademickich oraz w celu aplikacji na uczelnie wyższe na całym świecie. Zdający powinien umieć rozumieć dosłowne oraz przenośne znaczenie różnorodnych tekstów codziennych, akademickich oraz branżowych, a także wypowiadać się w tych kontekstach swobodnie i precyzyjnie.
C2www
EFT - English for Tourism - Spoken English for Turism (SEfT) level 2 - języka angielski turystycznyEgzamin sprawdza praktyczne umiejętności kandydata w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, począwszy od pierwszego kontaktu poprzez poszczególne etapy współpracy oraz wiedzę z zakresu korespondencji biurowej, interpretacji i przetwarzania danych oraz sporządzania standardowej dokumentacji. Egzamin wymaga wykazania się dużą poprawnością językową, bogatym słownictwem specjalistycznym oraz wszechstronną wiedzą z zakresu usług turystycznych.B2www
EFT - English for Tourism - Spoken English for Turism (SEfT) level 1 - języka angielski turystycznyPrzeznaczony jest dla osób, których celem jest zdobycie umiejętności efektywnej komunikacja w relacjach zawodowych w sektorze turystycznym.B1www
EFT - English for Tourism - Writen English for Turism (WEfT) level 1 - język angielski turystycznyPrzeznaczony jest dla osób, których celem jest zdobycie umiejętności efektywnej komunikacja w relacjach zawodowych w sektorze turystycznym.B1www
EFT - English for Tourism - Writen English for Turism (WEfT) level 2 - języka angielski turystycznyEgzamin sprawdza praktyczne umiejętności kandydata w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, począwszy od pierwszego kontaktu poprzez poszczególne etapy współpracy oraz wiedzę z zakresu korespondencji biurowej, interpretacji i przetwarzania danych oraz sporządzania standardowej dokumentacji. Egzamin wymaga wykazania się dużą poprawnością językową, bogatym słownictwem specjalistycznym oraz wszechstronną wiedzą z zakresu usług turystycznych.B2www
English for Accounting level 3 - języka angielski dla księgowychEgzamin English for Accounting level 3 został stworzony w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie rynków na specjalistyczne umiejętności językowe z zakresu księgowości i rachunkowości.B2www
English for Busines EFB Level 1Egzamin English for Business na poziomie pierwszym skierowany jest do kandydatów, którzy spotkali się już zagadnieniami biznesowymi w języku angielskim i opanowali je w stopniu podstawowym.A2,
B1
www
English for Busines EFB Level 2Egzamin English for Business na poziomie drugim skierowany jest do kandydatów, którzy potrafią już skutecznie komunikować się w sytuacjach biznesowych i wymagają w tym zakresie jedynie wsparcia.B1,
B2
www
English for Busines EFB PreliminaryEgzamin English for Business na poziomie Preliminary skierowany jest do kandydatów, którzy po raz pierwszy spotykają się z tematyką biznesową w języku angielskim.A1,
A2
www
English for Business EFB Level 3Egzamin English for Business na poziomie trzecim przeznaczony jest dla kandydatów, którzy legitymują się głęboką znajomością biznesowego języka angielskiego i w większości sytuacji potrafią posługiwać się nim efektywnie.B2,
C1
www
English for Business EFB Level 4Egzamin English for Business na poziomie 4 przeznaczony jest dla kandydatów, którzy biegle orientują się we wszystkich aspektach biznesowego języka angielskiego. Jest on tym samym potwierdzeniem najwyższych kwalifikacji językowych i zawodowych w dziedzinie biznesu.C1,
C2
www
English for Commerce - Poziom A2Egzamin pisemny zaprojektowany do sprawdzania umiejętności czytania, pisania i porozumiewania się w języku angielskim w ogólnym kontekście usługowo-przemysłowym.A2www
English for Commerce - Poziom B1Egzamin pisemny zaprojektowany do sprawdzania umiejętności czytania, pisania i porozumiewania się w języku angielskim w ogólnym kontekście usługowo-przemysłowym.B1www
English for Commerce - Poziom B2Egzamin pisemny zaprojektowany do sprawdzania umiejętności czytania, pisania i porozumiewania się w języku angielskim w ogólnym kontekście usługowo-przemysłowym.B2www
FCE - First Certificate in English - Egzamin Cambridge EnglishCertyfikat potwierdza, że potrafisz posługiwać się używanym na codzień mówionym i pisanym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce. Egzamin potwierdza kwalifikacje na poziomie średnio zaawansowanym wyższym.B2www
First Certificate for Teachers of Business English (FTBE)Specjalistyczny egzamin First Certificate for Teachers of Business English jest zaprojektowany specjalnie z myślą o wykładowcach języka angielskiego, którzy pragną zdobyć specjalizację z zakresu nauczania biznesowej odmiany tego języka. www
Foundation English Language Skills Assessment (FELSA) - Poziom A1Egzamin FELSA jest testem diagnostycznym do oceny umiejętności językowych w czytaniu, mówieniu i słuchaniu dla kandydatów z podstawową znajomością języka angielskiego, na poziomie A1-A2 i poniżej według skali Rady Europy (CEFR).A1www
Foundation English Language Skills Assessment (FELSA) - Poziom A2Egzamin FELSA jest testem diagnostycznym do oceny umiejętności językowych w czytaniu, mówieniu i słuchaniu dla kandydatów z podstawową znajomością języka angielskiego, na poziomie A1-A2 i poniżej według skali Rady Europy (CEFR).A2www
ICFE - International Certificate in Financial English - Egzamin Cambridge EnglishInternational Certificate in Financial English (ICFE) to egzamin oceniający umiejętność posługiwania się językiem angielskim specjalistów z dziedziny finansów i rachunkowości. Dlatego też, egzamin przeznaczony jest głównie dla studentów finansów i rachunkowości oraz profesjonalistów już pracujących w tych dziedzinach.B2,
C1
www
IDLTM (International Diploma in Language Teaching Management)Egzamin IDLTM daje kwalifikacje w zakresie teorii i praktyki zarządzania w kontekście nauczania i uczenia się języka. Zdobyte kompetencje mogą ułatwić awans z pozycji nauczyciela języka angielskiego na stanowisko kierownika ośrodka języków. www
Następne

Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015

Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg