Egzaminy z angielskiego - rodzaje, opisy

Poziom
Nazwa egzaminu
Znaleziono wszystkich: 10
NazwaDanePoziomwww
Audio Transcription - Poziom C1Egzamin został przygotowany z myślą o kandydatach, którzy chcą udokumentować swoje umiejętności związane z zapisem dyktowanego tekstu przy pomocy maszyny do pisania lub komputera.
Do egzaminu można przystąpić na 4 poziomach zaawansowania.
C1www
BEC Higher (egzamin Cambridge ESOL z biznesowego języka angielskiego przeprowadzany m.in. przez British Council)BEC to egzaminy uznawane przez największe firmy na całym świecie. Sprawdzają znajomość języka angielskiego osób posługujących się nim w pracy biurowej oraz w kontaktach międzynarodowych.C1www
CAE - Certificate in Advanced English (egzamin Cambridge ESOL przeprowadzany m.in. przez British Council) Ogólny język angielski. Egzaminy Cambridge ESOL, przygotowane przez ekspertów językowych Cambridge ESOL, oceniają umiejętność komunikacji w języku angielskim w rzeczywistych sytuacjach.C1www
English for Business EFB - Poziom C1Egzaminy English for Business są egzaminami z języka angielskiego, których celem jest sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w dziedzinie biznesu.C1www
English Language Skills Assessment (ELSA) - Poziom C1Egzamin ELSA jest testem diagnostycznym z języka angielskiego obejmującym wszystkie cztery umiejętności językowe – czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Jest łatwym sposobem określenia kompetencji językowych w ramach skali Rady Europy (CEFR).C1www
Financial Accounting and International Accounting (IAS)Egzamin jest skierowany do kandydatów, którzy posiadają certyfikat LCCI IQ Accounting na poziomie 3 lub równoważny.
C1www
International English Language Testing System (IELTS) IELTS to egzamin z angielskiego uznawany przez największe uczelnie, firmy oraz instytucje zawodowe w Polsce i na świecie. Obecnie test ten uznaje już ponad 2000 instytucji w Stanach Zjednoczonych i niemal wszystkie uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii.A2,
B1,
B2,
C1
www
Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) - Poziom C1Egzaminy SEFIC zostały zaprojektowane do sprawdzenia umiejętności ustnego komunikowania się w sytuacjach biznesowych, z którymi kandydat może zetknąć się w życiu zawodowym. Jako typowe przykłady mogą tu posłużyć obsługa klienta, negocjacje, dyskusje, prezentacje czy zebrania. Egzaminy przeprowadzane są przez akredytowanych egzaminatorów LCCI IQ z Wielkiej Brytanii.C1www
Test of Legal English Skills (TOLES) - język angielski dla prawnikówTest of Legal English Skills (TOLES) to egzamin oceniający znajomość prawniczego języka angielskiego.A2,
B1,
B2,
C1,
C2
www
The Legal EnvironmentEgzamin został przygotowany z myślą o kandydatach, którzy chcą udokumentować swoją wiedzę z zakresu zasad prawa handlowego, prawa regulującego wykonywanie zawodu oraz konsekwencji sytuacji i problemów często napotykanych przez przedsiębiorstwa.C1www

Nauka języka za granicą
15multi_studentnews_banner_220x300_JULY_PL_2.jpg