Egzaminy z angielskiego - rodzaje, opisy

Poziom
Nazwa egzaminu

International English Language Testing System (IELTS)

Język: angielski
Poziom: A2, B1, B2, C1
Nazwa egzaminu: egzaminy IELTS

IELTS to egzamin z angielskiego uznawany przez największe uczelnie, firmy oraz instytucje zawodowe w Polsce i na świecie. Obecnie test ten uznaje już ponad 2000 instytucji w Stanach Zjednoczonych i niemal wszystkie uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii.

IELTS jest uznawany przez największe uczelnie, firmy oraz instytucje zawodowe w Polsce i na świecie. Obecnie test ten uznaje już ponad 2000 instytucji w Stanach Zjednoczonych, niemal wszystkie uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii a także wiele szkół w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Belgii, Chinach, Korei, Hongkongu, Holandii i wielu innych krajach.

IELTS jest również warunkiem koniecznym przy emigracji do Australii, Kanady lub Nowej Zelandii. Dzięki temu rokrocznie IELTS zdawany jest przez ponad milion kandydatów. Pełna lista uczelni i instytucji zawodowych uznających i stosujących egzamin IELTS dostępna jest na stronie: http://bandscore.ielts.org

IELTS to test poziomujący, niewymagający od zdających wstępnej oceny swoich umiejętności, dlatego odpowiedni jest dla osób na każdym poziomie zaawansowania. Test stworzony przez trzy renomowane instytucje o międzynarodowym zasięgu działania -British Council, University of Cambridge ESOL Examinations, oraz IDP Australia. IELTS stosowany jest najczęściej do oceny poziomu znajomości języka angielskiego osób przyjmowanych na studia lub do pracy a także jako ocena postępów w toku nauki.
Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg