Egzaminy z angielskiego - rodzaje, opisy

Poziom
Nazwa egzaminu

eCommerce - Poziom B2

Język: angielski
Poziom: B2
Nazwa egzaminu: egzaminy LCCI

Egzamin został przygotowany z myślą o kandydatach, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu eCommerce oraz jego roli we współczesnym środowisku biznesowym. Egzamin sprawdza podstawową wiedzę (znajomość definicji, pojęć, zasad i koncepcji) oraz umiejętność jej wykorzystania w rzeczywistych sytuacjach w środowisku internetowym. Kandydaci przystępujący do egzaminu powinni już posiadać wiedzę z zakresu Internetu oraz projektowania stron na poziomie odpowiadającym LCCI IQ Practical ICT Skills Level 1 oraz posługiwać się sprawnie komputerem i podstawowymi programami.

Egzamin został przygotowany z myślą o kandydatach, którzy chcą znacząco pogłębić swoją wiedzę z zakresu eCommerce we współczesnym środowisku biznesowym. Egzamin sprawdza umiejętność kandydata planowania i implementowania strategii eCommerce w rzeczywistych sytuacjach oraz rozumienie funkcjonowania projektów eCommerce w środowisku internetowym.

Egzamin jest skierowany do osób, które chcą na poziomie strategicznym zajmować się projektami z dziedziny eCommerce. Przystępując do egzaminu powinni posiadać wiedze z zakresu Internetu i projektowania stron na poziomie odpowiadającym kwalifikacjom LCCI IQ eCommerce Level 2 oraz:
  • sprawnie posługiwać się komputerem, wykorzystując do tego podstawowe programy biurowe;
  • dobrze orientować się w nowoczesnych technologiach, które SA wykorzystywane we współczesnym środowisku biznesowym;
  • orientować się w zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa o silnej orientacji rynkowej.
Cele egzaminu:
  • szerokie zrozumienie aktualnego i przyszłego potencjału eCommerce;
  • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w rzeczywistych projektach eCommerce;
  • umiejętność poparcia przykładami, rzeczywistymi lub wymyślonymi, koncepcji związanych z projektami eCommerce.
Po zdaniu egzaminu kandydat będzie potrafił:
  • wykazać się szeroką wiedzą i zrozumieniem planowania i wdrażania strategii eCommerce;
  • wykorzystać zdobytą wiedzę w rzeczywistych sytuacjach;
  • poprzeć swoje pomysły odpowiednimi przykładami , rzeczywistymi lub wymyślonymi.


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
15multi_studentnews_banner_220x300_JULY_PL_2.jpg