Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Egzaminy z angielskiego - rodzaje, opisy -
linki prowadzą na serwis w studentnews.pl poświęcony egzaminom

znalezionych: 91
EgzaminOpisPoziom
IDLTM (International Diploma in Language Teaching Management)Egzamin IDLTM daje kwalifikacje w zakresie teorii i praktyki zarządzania w kontekście nauczania i uczenia się języka. Zdobyte kompetencje mogą ułatwić awans z pozycji nauczyciela języka angielskiego na stanowisko kierownika ośrodka języków. 
ILEC - International Legal English Certificate - Egzamin Cambridge English - język angielski dla prawnikówEgzamin potwierdza posiadanie kompetencji językowych, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu zawodowego w dziedzinie prawa międzynarodowego. Są to kwalifikacje na wysokim poziomie zaawansowania. Egzamin został stworzony specjalnie dla prawników przez wydział Cambridge English Language Assessment i TransLegal – wiodącą firmę prawniczą skupiającą prawników-lingwistów.B2,
C1
JETSET Foundation i Level 1 - język angielski ogólnyEgzaminy te są poniżej skali CEFR (A1-C2) i potwierdzają elementarną znajomość języka. Egzaminy te zostały stworzone z myślą o kandydatach z podstawową wiedzą z zakresu języka angielskiego. 
JETSET Level 2 - język angielski ogólnyEgzamin odpowiada poziomowi Common European Framework (CEF) A1. Posiada również akredytację University of Cambridge ESOL Examinations jako międzynarodowe kwalifikacje. Poziom ten jest równoważny kwalifikacjom Cambridge YLE Movers.A1
JETSET Level 3 - język angielski ogólnyEgzamin odpowiada poziomowi Common European Framework (CEFR) A2. Posiada również Akredytację University of Cambridge ESOL Examinations jako międzynarodowe kwalifikacje. Poziom ten jest Równoważny kwalifikacjom Cambridge YLE Flyers, Cambridge KET.A2
JETSET Level 4 - język angielski ogólnyEgzamin odpowiada poziomowi Common European Framework (CEFR) B1. Posiada również akredytację University of Cambridge ESOL Examinations jako międzynarodowe kwalifikacje. Poziom ten jest równoważny kwalifikacjom Cambridge PET.B1
JETSET Level 5 - język angielski ogólnyPosiada akredytację University of Cambridge ESOL Examinations jako międzynarodowe kwalifikacje. JETSET Level 5 jest równoważny kwalifikacjom Cambridge FCE. Pozwala on na kontynuowanie nauki mającej na celu osiągnięcie wyższych kwalifikacji językowych. B2
JETSET Level 6 - język angielski ogólnyPosiada akredytację University of Cambridge ESOL Examinations jako międzynarodowe kwalifikacje. Poziom 6 jest równoważny kwalifikacjom Cambridge CAE. Jest to zaawansowany poziom językowy, dzięki któremu kandydaci osiągną taki zasięg wiedzy językowej by pewnie i samodzielnie posługiwać się językiem angielskim.C1
JETSET Level 7 - język angielski ogólnyPosiada akredytację University of Cambridge ESOL Examinations jako międzynarodowe kwalifikacje. Poziom 7 jest równoważny kwalifikacjom Cambridge CPE. Jest to zaawansowany poziom językowy, dzięki któremu kandydaci osiągną taki zasięg wiedzy językowej by pewnie i samodzielnie posługiwać się językiem angielskim. Kandydaci będą potrafili wypowiadać się spontanicznie i płynnie, rozumiejąc szczegółowe niuanse nawet w skomplikowanych sytuacjach.C2
KET - Key English Test - Egzamin Cambridge EnglishEgzamin potwierdza kwalifikacje na poziomie podstawowym. Pokazuje zdolność komunikacji w języku angielskim w prostych sytuacjach. Pokazuje dobrze rozpoczętą naukę języka angielskiego:)A2
Keyboard Speed TestEgzamin ten dokumentuje umiejętność pisania na klawiaturze z szybkością co najmniej 30 słów na minutę przy zachowaniu 98% poprawności. 
PET - Preliminary English Test- Egzamin Cambridge EnglishEgzamin potwierdza kwalifikacje na poziomie średnio zaawansowanym. Zdanie egzaminu pokazuje, że potrafisz wykorzystać znajomość języka angielskiego w pracy, nauce i podróży.B1
Practical Business EnglishEgzamin sprawdzający znajomość podstawowych form komunikacji biznesowej. 
Practical Information and Communications Technology Skills ICT - Poziom A2Egzamin ICT certyfikuje znajomość technologii informatycznych na trzech poziomach w następujących pięciu kategoriach: Edytor tekstu; Arkusz kalkulacyjny; Baza danych; Oprogramowanie do prezentacji; Email, Internet i Bezpieczeństwo w sieciA2
Practical Information and Communications Technology Skills ICT - Poziom B1Egzamin ICT certyfikuje znajomość technologii informatycznych na trzech poziomach w następujących pięciu kategoriach: Edytor tekstu; Arkusz kalkulacyjny; Baza danych; Oprogramowanie do prezentacji; Email, Internet i Bezpieczeństwo w sieciB1
Practical Information and Communications Technology Skills ICT - Poziom B2Egzamin ICT certyfikuje znajomość technologii informatycznych na trzech poziomach w następujących pięciu kategoriach: Edytor tekstu; Arkusz kalkulacyjny; Baza danych; Oprogramowanie do prezentacji; Email, Internet i Bezpieczeństwo w sieciB2
PTE Young Learners - BreakthroughCzas trwania egzaminu pisemnego: 1h
Czas trwania egzaminu ustnego: Board Game - 10 minut, Short talk - 10 minut
A1
PTE Young Learners - FirstwordsCzas trwania egzaminu pisemnego: 1h
Czas trwania egzaminu ustnego: Board Game - 10 minut, Short talk - 10 minut
A1
PTE Young Learners - QuickmarchCzas trwania egzaminu pisemnego: 1h
Czas trwania egzaminu ustnego: Board Game - 10 minut, Short talk - 10 minut
A1,
A2
PTE Young Learners - SpringboardCzas trwania egzaminu pisemnego: 1h 15 minut
Czas trwania egzaminu ustnego: Board Game - 10 minut, Short talk - 10 minut
A2
Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) - level 1Egzamin ustny SEFIC Level 1 jest przeznaczony dla kandydatów posiadających podstawową znajomość biznesowego języka angielskiego (na poziomie A2) i kompetencje do uczestniczenia w rozmowach biznesowych.A2
Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) - level 2Egzamin ustny SEFIC Level 2 jest przeznaczony dla kandydatów posiadających głęboką znajomość biznesowego języka angielskiego (na poziomie B1) i kompetencje do uczestniczenia w rozmowach biznesowych.B1
Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) - level 3Egzamin ustny SEFIC Level 3 jest przeznaczony dla kandydatów posiadających bardzo dobrą znajomość biznesowego języka angielskiego (na poziomie B2) i duże kompetencje do uczestniczenia w rozmowach biznesowych.
B2
Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) - level 4Egzamin ustny SEFIC Level 4 przeznaczony jest dla kandydatów posiadających nieograniczoną znajomość biznesowego języka angielskiego (na poziomie C1) i wysokie kompetencje do uczestniczenia w rozmowach biznesowych.C1
telc English A1Egzamin jest dla osób, którzy mieli ok. 100-150 lekcji angielskiego (po 45 minut).A1
telc English A1 JuniorEgzamin jest dla dzieci w wieku ok. 10 lat, którzy mieli przynajmniej dwie lekcje angielskiego w tygodniu przez dwa lata.A1
telc English A2Egzamin jest dla osób, którzy mieli ok. 250-300 lekcji angielskiego (po 45 minut).A2
telc English A2 SchoolEgzamin jest dla młodzieży w wieku 12-16 lat.A2
telc English A2-B1A2,
B1
telc English A2-B1 BusinessEgzamin sprawdza znajomości językowe podczas relacji w pracy.A2,
B1
telc English A2-B1 SchoolEgzamin jest dla młodzieży szkolnej w wieku 12-17 lat.A2,
B1
telc English B1B1
telc English B1 BusinessB1
telc English B1 Hotel and RestaurantB1
telc English B1 SchoolEgzamin jest dla młodzieży w wieku 14-17 lat.B1
Poprzednie
Następne

Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015
Polityka Prywatności